Yolandaviq

Rankiano desde hace casi 2 años
10
Publicaciones
1
Recomendaciones
--
Seguidores
Posición en Rankia
Posición último año
Resumen
Respuestas 10
Recomendados 1
Yolandaviq 09/05/19 15:05
Ha respondido al tema Plan de vivienda 2018-2021.GALICIA - Plan de vivienda 2018-2021
Si, mandeilles un mail, como indican, mandandolles o número de DNI e fecha de caducidade do mismo, creo que era. É xa puiden entrar. No meu caso teñoa denegada, xq como o único que conta é a declaración da renta do ano 2017, eu non chego o mínimo de ingresos para que ma concedan, xa que a metade do 2017 estiven de becaria. Pareceme bastante inxusto, pero é así. Seguro se me miran os ingresos do 2018 xa me paso....En fin
Ir a respuesta
Yolandaviq 10/04/19 17:44
Ha respondido al tema Plan de vivienda 2018-2021.GALICIA - Plan de vivienda 2018-2021
No meu caso, eu solicitei a axuda pola Liña B, dado que teño menos de 35 anos, e no momento de solicitar a axuda xusto tiña que cambiar de piso e non tiña ningún alquilado.  En novembro encontrei piso e adxuntei todo o papeleo na sede electrónica, contrato de piso, empadroamento e todo o tema.  Na lista das axudas concedidas non aparezo, non sei se me pasaron á Liña A, xq  no link  http://igvs.xunta.gal/consultasalugamento/ para consultar as denegación non me deixa entrar, ou é un error e sí teño a axuda denegada.  Se me entero de algo máis xa vos informo. SORTE
Ir a respuesta
Yolandaviq 10/04/19 17:44
Ha respondido al tema Plan de vivienda 2018-2021.GALICIA - Plan de vivienda 2018-2021
No meu caso, eu solicitei a axuda pola Liña B, dado que teño menos de 35 anos, e no momento de solicitar a axuda xusto tiña que cambiar de piso e non tiña ningún alquilado.  En novembro encontrei piso e adxuntei todo o papeleo na sede electrónica, contrato de piso, empadroamento e todo o tema.  Na lista das axudas concedidas non aparezo, non sei se me pasaron á Liña A, xq  no link  http://igvs.xunta.gal/consultasalugamento/ para consultar as denegación non me deixa entrar, ou é un error e sí teño a axuda denegada.  Se me entero de algo máis xa vos informo. SORTE
Ir a respuesta
Yolandaviq 10/04/19 17:38
Ha respondido al tema Plan de vivienda 2018-2021.GALICIA - Plan de vivienda 2018-2021
LIÑAS DE AXUDAS E CONTÍA As persoas beneficiarias deste programa poderán acceder ás seguintes liñas de axudas: Liña A. Axuda ao alugamento de vivenda, cuxa finalidade é facilitar o desfrute dunha vivenda, en réxime de alugamento, a sectores de poboación con escasos medios económicos. A contía da axuda determinarase en función da renda mensual do alugamento e da idade da persoa solicitante: Para persoas entre 18 e 64 anos: 40% da renda mensual de alugamento. Para persoas de 65 ou máis anos: 50% da renda mensual de alugamento. Liña B. Axuda á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente, cuxa finalidade é facilitar o acceso ao desfrute dunha vivenda digna e adecuada, en réxime de alugamento, a persoas con escasos medios económicos que non teñan cumpridos os 35 anos na data de presentación da solicitude. Contía da axuda: 50% da renda mensual de alugamento da vivenda
Ir a respuesta
Yolandaviq 10/04/19 17:07
Ha respondido al tema Plan de vivienda 2018-2021.GALICIA - Plan de vivienda 2018-2021
http://igvs.xunta.gal/ipecos-opencms-portlet/export/sites/default/PortalVivenda/Biblioteca/Lexislacion/Normativa_autonomica_axudas/Aluguer/190410_Persoas_beneficiarias_Lixa_B.pdf   Ahi está a publicación da lista de admitidos da LIÑA B das axudas ó aluguer. Espero que tivésedes sorte. 
Ir a respuesta
No hay más resultados
Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.
Cerrar