Rankia España Rankia Argentina Rankia Argentina Rankia Chile Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Colombia Rankia México Rankia México Rankia Perú Rankia Perú Rankia Portugal Rankia Portugal Rankia USA Rankia USA
Acceder

Participaciones del usuario Yolandaviq

09/05/19 15:05
Ha respondido al tema Plan de vivienda 2018-2021.GALICIA - Plan de vivienda 2018-2021
Si, mandeilles un mail, como indican, mandandolles o número de DNI e fecha de caducidade do mismo, creo que era. É xa puiden entrar. No meu caso teñoa denegada, xq como o único que conta é a declaración da renta do ano 2017, eu non chego o mínimo de ingresos para que ma concedan, xa que a metade do 2017 estiven de becaria. Pareceme bastante inxusto, pero é así. Seguro se me miran os ingresos do 2018 xa me paso....En fin
Ir a respuesta
10/04/19 17:44
Ha respondido al tema Plan de vivienda 2018-2021.GALICIA - Plan de vivienda 2018-2021
No meu caso, eu solicitei a axuda pola Liña B, dado que teño menos de 35 anos, e no momento de solicitar a axuda xusto tiña que cambiar de piso e non tiña ningún alquilado.  En novembro encontrei piso e adxuntei todo o papeleo na sede electrónica, contrato de piso, empadroamento e todo o tema.  Na lista das axudas concedidas non aparezo, non sei se me pasaron á Liña A, xq  no link  http://igvs.xunta.gal/consultasalugamento/ para consultar as denegación non me deixa entrar, ou é un error e sí teño a axuda denegada.  Se me entero de algo máis xa vos informo. SORTE
Ir a respuesta
10/04/19 17:38
Ha respondido al tema Plan de vivienda 2018-2021.GALICIA - Plan de vivienda 2018-2021
LIÑAS DE AXUDAS E CONTÍA As persoas beneficiarias deste programa poderán acceder ás seguintes liñas de axudas: Liña A. Axuda ao alugamento de vivenda, cuxa finalidade é facilitar o desfrute dunha vivenda, en réxime de alugamento, a sectores de poboación con escasos medios económicos. A contía da axuda determinarase en función da renda mensual do alugamento e da idade da persoa solicitante: Para persoas entre 18 e 64 anos: 40% da renda mensual de alugamento. Para persoas de 65 ou máis anos: 50% da renda mensual de alugamento. Liña B. Axuda á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente, cuxa finalidade é facilitar o acceso ao desfrute dunha vivenda digna e adecuada, en réxime de alugamento, a persoas con escasos medios económicos que non teñan cumpridos os 35 anos na data de presentación da solicitude. Contía da axuda: 50% da renda mensual de alugamento da vivenda
Ir a respuesta
10/04/19 17:07
Ha respondido al tema Plan de vivienda 2018-2021.GALICIA - Plan de vivienda 2018-2021
http://igvs.xunta.gal/ipecos-opencms-portlet/export/sites/default/PortalVivenda/Biblioteca/Lexislacion/Normativa_autonomica_axudas/Aluguer/190410_Persoas_beneficiarias_Lixa_B.pdf   Ahi está a publicación da lista de admitidos da LIÑA B das axudas ó aluguer. Espero que tivésedes sorte. 
Ir a respuesta

Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.
Cerrar