Rankia España
Acceder

Participaciones del usuario ecanosan

23/05/17 22:54
Ha respondido al tema MasMovil Ibercom (ICOM.MC)
ya hay fecha para el inicio de cotizacion en el MC. http://www.bolsamania.com/noticias/empresas/masmovil-iniciara-proxima-junta-accionistas-tramites-pasar-mercado-continuo--2684978.html Entiendo que a medio/largo plazo la noticia es buena. Ademas, teniendo en cuenta que el inicio de cotización en el MC se hara por listing, pienso que es probable que el calenton de la accion el primer dia de cotzacion sea importante. Ahora, no se si a corto plazo (antes del salto al mercado continuo) esta noticia no pueda hacer que la accion baje al abandonar el barco quines estuvieran esperando la noticia. Alguien con conocimientos puede resolverme esta duda? Gracias por avanzado
Ir a respuesta
29/12/15 12:51
Ha respondido al tema Promoción dret superficie Doctor AIguader (BCN)
Hola gent, Per a qui no ho sàpiga, avui, s'ha aprovat en el ple de l'ajuntament les ordenances fiscals de l'any vinent i una reforma del rom. El que ens interessa a nosaltres és el fet que la bonificació de l'ibi per a les vivendes de Protecció Oficial es perllonga 2 anys més des dels tres inicials. Així doncs, la cosa queda així: els tres primers anys la bonificació de l'ibi resta sense cap canvi, un 50% de bonificació 4t any una bonificació del 30% 5è any una bonificació del 10% Què vagi bé i ens veiem en breu pel nostre nou piset. Bon any a tothom!
Ir a respuesta
17/12/15 08:50
Ha respondido al tema Promoción dret superficie Doctor AIguader (BCN)
Bon dia, Jorgelina, A veure, abans de res, dir-te que les decisions, a la vida, les ha de prendre cadascú amb el seu propi criteri i en funció de les seves necessitats, expectatives de vida, situació familiar i un munt de variables més. Així doncs, no penso que jo (un desconegut al cap i a la fi) t'hagi de dir el que has de fer. Jo, només exposo dades (sobretot de caire econòmic) i que cadascú faci la reflexió personal de si li interessa comprar el pis o no. El que si q em permetre dir-te és el següent: Clarament, en cas de tenir els diners com sembla que finalment és el teu cas, és millor opció l'hipoteca al 80% que no pas una al 100 %. Crec recordar que aquesta hipoteca suplementària del 20% del preu total de la compra del pis no es regia per les condicions del Patronat sinó que era una hipoteca lliure a un euribor +4 punts que és una bestialitat ja que la mitjana ponderada de les dues hipoteques se situa en el 2.4 i això és un preu absolutament fora de mercat.(ho calculo sobre l'altra que és euribor +1.75 tot i que sembla que serà menys). Així doncs, si la teva decisió final és comprar el pis, òbviament, és infinitament millor una hipoteca del 80% a l'euribor + (encara no ho sabem però pel que em va dir el del banc, sembla ser que seria d'1.25) que no pas una hipoteca suplementària amb un diferencial de 4 punts que quan els tipus d'interès es normalitzin al voltant de 2.5 punts fliparies amb els interessos. Fins aquí, el meu punt de vista sobre el tema hipotecari. Sobre si has de comprar el pis o no, això és una cosa que tu hauràs de decidir. Espero que tot et vagi bé i prenguis la decisió que prenguis, espero que la vida et mostri que va ser l'encertada. Salutacions,
Ir a respuesta
16/12/15 09:41
Ha respondido al tema Promoción dret superficie Doctor AIguader (BCN)
Hola gent, bon dia, fa uns dies vaig escriure al Patronat perquè m'expliquessin bé el tema de la recompra del dret de superfície atès que és un assumpte que a mi particularment em preocupa bastant i considerava que no ens havien donat prou informació al respecte. Avui, he rebut resposta i la penjo aquí perquè penso que és de justícia que tots la tingueu: Bon dia Sr. (no poso el meu nom per privacitat), Dispenseu l’endarreriment en la resposta. Us l’adjunto tot seguit. Salutacions -------------------------------------------------------------------------------------------- XXX XXXX XXXX Contractes i Escriptures Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona Ajuntament de Barcelona Doctor Aiguader 26-36 08003-Barcelona ------------------------------------------------------------------------------------------- De: xxx xxxx xxxxx Asunto: Informació preu segona transmissió Dret de Superfície Bon dia, El procediment per calcular el preu de venda d’un dret de superfície després d’haver transcorregut uns anys és el següent: El preu de venda serà el mateix al qual se li va transmetre el dret de superfície, incrementat amb l’IPC des de la data de la qualificació definitiva i minorat en proporció als anys transcorreguts sobre el termini total del dret de superfície (durada del mateix). Aquest càlcul afecta tant a l’habitatge com als annexos vinculats al mateix. A aquest preu resultant se li descomptarà la hipoteca pendent d’amortitzar, possibles rebuts impagats i despeses que hi pugui haver en concepte de reparacions. Així mateix, el PMH se subrogarà en la hipoteca pendent o l’amortitzarà anticipadament a l’entitat financera. Posem un exemple: (el tenim fet per a 10 anys però es pot extrapolar fàcilment al nombre d’anys que es vulgui considerar): Imaginem que el preu de venda d’un dret de superfície a 75 anys és de 150.000 euros (incloent habitatge i annexos) i suposem que es transmet al PMH al cap de 10 anys. Al cap de 10 anys, el preu del dret de superfície serà de: 150.000 – (150.000 x 10/75) = 150.000 x 65/75 = 130.000 euros Si fem la hipòtesi que l’IPC s’ha incrementat un 15% des de la data de la qualificació definitiva, el preu actualitzat amb l’IPC de transmissió serà de 130.000 x 1,15 = 149.500 euros. Si al cap de 10 anys resta un capital viu de la hipoteca de 80.000,00 euros,l’import que es pagaria al cap de 10 anys amb aquestes condicions, seria de 149.500 – 80.000,00 = 69.500,00 euros, sempre que no hi haguessin rebuts pendents de pagament, ni reparacions, que en aquest cas minorarien la xifra amb el seu import. Pel que respecta a l’IVA i despeses de Notaria, Registre, Gestoria i altres despeses que hi pugui haver relatives a la primera transmissió del dret de superfície del PMH al client, aquestes no es consideren en aquests càlculs i no es recuperen. No es consideren els impostos que pugui haver en la segona transmissió, que tampoc es recuperen. Atentament, ------------------------------------- Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona Ajuntament de Barcelona Dr. Aiguader, 36 08003 Barcelona www.pmhb.cat ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fins aquí el mail. Si algú vol saber els noms. mails i telf. de contacte de les persones del patronat que m'han solucionat el tema, que m'escrigui per privat i jo li faig saber sense problema. Només, que he trobat apropiat no posar-ho en un fòrum que és públic atès que són dades personals. Pel que fa a la recompra, penso que les condicions son realment bones ja que entre l'augment de l'ipc (que tot i q ara ronda el 0%, no crec q duri massa i el normal és el 2% anual) i la minva de valor del pis és constant de l'1.3 % anual), en cas de venda, no es perdrien pràcticament diners perquè el pis mante + o - el seu valor. Un altre tema són els impostos i els interessos de l'hipoteca, però penso que amb l'ipc a la llarga, es veuran una mica compensats. Jo, he fet càlculs sobre si compensa un lloguer, i, tenint en compte un lloguer d'uns 700 euros que es el que val qualsevol cosa mes o menys decent a Barcelona, i considerant que el preu ni incrementa ni disminueix el seu valor despres de calcular el resultat entre la minva de valor del dret de superfície, sumant els interessos de la hipoteca (constants del 2%) i les despeses d'iva, notaria, etc, a partir del 6 any, surt més a compte la compra que no pas viure de lloguer. Aquests càlculs són molt conservadors, perquè, segurament la inflació no estigui sempre al =0%, així que es factible que el pis incrementi en algun moment el seu valor, els interessos poden pujar i es pot amortitzar hipoteca amb la consegüent baixada d'interès a pagar, etc.., així que dependent de varis factors, pot ser que no sigui a partir del 6 any sinó abans. Però aquesta és la meva opinió i els meus càlculs en funció del pis que jo he triat i el préstec hipotecari sol·licitat. Cadascú que tregui les seves pròpies conclusions amb paciència i un full d'excel d'amortització hipotecària. Ens veiem en un parell de mesos per l'escala! Bones festes!
Ir a respuesta
25/11/15 11:30
Ha respondido al tema Promoción dret superficie Doctor AIguader (BCN)
Hola gent, Acabo de parlar amb el director de l'oficina del Pla de Palau i m'ha confirmat que el diferencial de l'euribor tindrà bonificacions. No m'ha dit les quantitats exactes perquè prefereix tractar-ho en persona però ja m'ha avançat que el diferencial de l'eruribor de la hipoteca no serà de l'1.75. Davant la meva pregunta si serà de l'1%, m'ha començat que es queda un pèl per damunt (per a mi un pèl és una dècima o dues, així que calculo un 1,1 o un 1.2...). Així doncs, la cosa queda a la par amb les hipoteques més competitives del mercat. Això sí, s'ha de contractar les assegurances amb ells, la domiciliació de la nòmina, etc... el mateix que amb tots els bancs, vaja Quan sàpiga segur en quan es queda exactament, ho comentaré al foro, però, bé, suposo que tots que teniu pendent signatura amb el Patronat estareu també informats d'això. Només afegir que aquestes condicions es refereixen als que demanin hipoteca del 80% del valor del pis o menys. Respecte als que demanen el 100% del valor del pis, ni idea També he aprofitat per preguntar-li sobre el fet que el patronat em van dir que la provisió de despeses era de 2500 euros quan a la carta d'adjudicació rebuda posava uns 1500. M'ha dit que això és una provisió sobre les despeses de registre, notaria i històries vàries i no es tracta de cap comissió. A causa que hi ha pisos de diversos preus (90.000, 130.000, 150.000) han tirat cap amunt i si sobren diners d'aquesta provisió, es retornarien.
Ir a respuesta
19/11/15 12:46
Ha respondido al tema Promoción dret superficie Doctor AIguader (BCN)
Hola Gent, Sembla que la cosa ja està en marxa. A mi m'ha trucat el Patronat dient-me que ja tenen l'ok. del banc i m'han citat per anar la setmana vinent a ls oficines a signar la conformitat perquè puguin passar l'expedient a la Generalitat. Finalització del procés i entrega de claus per a l'última setmana de gener - 1a de febrer. A algú més ja li ha citat el patroant per signar papers?? Gràcies.
Ir a respuesta
11/11/15 13:57
Ha respondido al tema Promoción dret superficie Doctor AIguader (BCN)
Hola gent, Aquest matí he parlat amb el patronat i m'han dit que encara no hi ha cap novetat. L'única cosa que m'han dit és que, actualment, La Caixa es troba encara gestionant els expedients per veure quins considera aptes, que no se quines són, ni quins criteris segueixen, ni res, suposo que, primerament, els que demanen el 80%, però això són especulacions meves. I, ara, el que més m'ha sobtat: La noia que m'ha atès del Patronat m'ha dit que en el moment en què La Caixa accepta un expedient, tot això té uns tràmits que, plasmats en temps, són d'uns dos mesos i mig. En dir-me això, li he preguntat per a què la cosa quedés clara si, suposant que La Caixa accepta el meu expedient demà mateix (cosa que, òbviament, no serà així), ens anem a principis de febrer com a molt aviat. Encara recordo quan ens va tocar el pis allà pel març i ens van dir que com a molt tard al setembre estaríem ja vivint al pis. En fin... paciència
Ir a respuesta
31/10/15 11:24
Ha respondido al tema Promoción dret superficie Doctor AIguader (BCN)
Acabo de llegir l'últim missatge de Morieta. Només una cosa a afegir. Jo, en el seu moment, vaig parlar amb la responsable d'adjudicacions de la promoció (no diré el nom per respecte) i em va comentar que sigui l'entrada l'any 2015 o no, l'ibi d'aquest any no es paga perquè la inclusió de l'edifici al cadastre es farà a 1 de gener. Per tant, no cal patir per l'ibi d'aquest any perquè en cap cas es pagarà. I referent a l'ibi dels pisos de protecció oficial, per a qui no ho sàpiga, té una bonificació del 50% els tres primers anys. És a dir, durant els anys 2016, 2017 i 2018 pagarem la meitat d'ibi. Pel que fa al director de l'oficina de la Caixa que porta el tema, jo, el dijous passat vaig passar per l'oficina i em va atendre molt amablement. Li vaig preguntar de forma clara i directa sobre la possibilitat de rebaixar el diferencial de l'euribor i em va dir que estava negociant-se, però sense comprometre's a res, per les seves paraules i com m'ho deia, s'entenia que sí, que és bastant probable que el diferencial quedi a l'1.25 sempre i quan hi hagi vinculació amb l'entitat (és a dir, assegurança de vida, de la llar, targeta de crèdit, etc., res que no s'hagi de fer amb qualsevol altra entitat i qualsevol altra hipoteca). Jo parlo d'un prèstec del 80% del valor de la vivenda. Sobre el 20% restant ni idea.
Ir a respuesta

Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.
Cerrar